Zarządzenie nr 7/2017

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 7/2017 (542kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 7/2017
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 10 listopada 2017 r.


w sprawie wyznaczenia w 2017 r. dnia wolnego od pracy


Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) zarządza się, co następuje:§ 1. Wyznacza się dzień 22 grudnia 2017 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z uwagi na konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z wystąpieniem Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (10 listopada 2017)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 10:49:46)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390