Zarządzenie nr 6/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 6/2013 (371kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 6/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 20 marca 2013 r.

w  sprawie  zasad  i  trybu gospodarowania zbędnymi  i zużytymi składnikami  majątku  ruchomego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu 


Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 3 załącznika do uchwały nr XI/135/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu i nadania mu statutu zarządza się, co następuje: 


§ 1.1. Określa się zasady i tryb gospodarowania zbędnymi i zużytymi  składnikami majątku ruchomego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
     2. Zasady i tryb gospodarowania w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu zbędnymi i zużytymi  składnikami majątku ruchomego, zwane dalej „Zasadami”, określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  Za pełną  realizację  zarządzenia  czyni  się  odpowiedzialnym  Głównego Księgowego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (20 marca 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 14:08:00)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280