Zarządzenie nr 19/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 19/2012 (192kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 19/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Miejskim Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu  w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (27 kwietnia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:23:19)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316