Zarządzenie nr 18/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 18/2012 (190kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 18/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 
w Inowrocławiu w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (20 kwietnia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:11:33)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214