Zarządzenie na 10/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 10/2012 (324kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 10/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ  W INOWROCŁAWIUz dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.), zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu do zapoznania się z treścią Instrukcji, o której mowa w załączniku oraz do jej stosowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (25 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 09:18:18)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203