Zarządzenie nr 7/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 7/2012 (373kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 7/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 5 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia procedury zarzadzania ryzykiem w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), zarządza się, co następuje: 
§ 1. Wprowadza się „Procedurę zarządzania ryzykiem w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom w zakresie określonym w procedurze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załąćzniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 08:51:08)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288