Zarządzenie nr 5/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 5/2012 (204kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 5/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU Z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie  wyznaczenia osób w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu do udzielania pierwszej pomocy wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.


Na podstawie art. 2071 .(204) § 1 pkt. 3, § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) zarządza się co następuje.


§ 1 Wyznacza się pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, zwanego dalej „MZEAS”:
- Pana Rafała Bialika- inspektora ds. BHP w MZEAS, tel. 52 302 56 74
- Pana Piotra Szeflera- inspektora MZEAS, tel. 52 302 56 70

do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników MZEAS w Inowrocławiu, mieszczącego się w budynku Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu, przy ul. Kiełbasiewicza 7.

§ 2 Apteczka służąca do udzielania pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu socjalnym MZEAS, znajdującym się obok sali narad. Apteczka znajduje się w widocznym, oznakowanym miejscu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (2 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 08:38:29)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160