Zarządzenie nr 3/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 3/2012 (186kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 3/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu 


Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem rozdziału 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (2 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 08:25:27)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280