Zarządzenie nr 3/2017

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 3/2017 (373kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 3/2017
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych 


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) w związku z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i § 5 ust. 2 uchwały nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia obsługi jednostek oświatowych Miasta Inowrocławia dotychczasowej jednostce obsługującej i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią Instrukcji, o której mowa w § 1 oraz do jej stosowania.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (7 kwietnia 2017)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 09:44:55)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: Administrator (28 września 2020, 11:58:32)
Zmieniono: Zmiana formatu załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 420