Zarządzenie nr 2/2016

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 2/2016 (199kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 2/2016
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 28 grudnia 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Inowrocławiu


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu  zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację kasy w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy powołuję komisję w składzie:
1) Mariusz Sztochman – przewodniczący;
2) Anna Sobieraj-Kamelska – członek;
3) Teresa Grygier – członek.

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić w drodze spisu z natury na dzień 31 grudnia 2016 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (28 grudnia 2016)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 12:02:40)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163