RODO25.05.2018

RODO

25.05.2018

Informacja o ograniczonym zakresie stosowania przepisów RODO:
  
Na podstawie nowych przepisów wprowadzonych do Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy- Prawo oświatowe
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu informuje
  o ograniczeniach w stosowaniu niektórych przepisów RODO. 

Tabela: Wykaz przepisów RODO, których stosowanie zostało ograniczone: 
Przepis RODOZakres ograniczenia
 Art.5Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 188a ust.1 ustawy- Prawo Oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art..95b ustawy o systemie oświaty nie stosuje się art.. 5 ust.2 RODO- w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 RODO.
Art.12
Art.15  
Obowiązki z art. 12 realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy.  W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę              w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych (art. 188a ustawy- Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty).
Art. 13
Art. 14
Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy- Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.
Art. 17
Art. 18
Art.19
Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy- Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.
Art. 34Przepisu art. 34 RODO  nie stosuje się, jeżeli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat   o naruszeniu na swojej stronie, podmiotowej Biuletynu Informacji publicznej lub na swojej stronie internetowej. 

 
 

metryczka


Wytworzył: dyrektor (25 maja 2018)
Opublikował: Iwona Szymandera (25 maja 2018, 13:07:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666